O zázraku

K promulgácii dekrétu o zázraku,
ktorý sa stal na príhovor ctihodnej Božej služobnice Alfonzy Márie Eppingerovej

V tejto rubrike si môžete vypočuť zvukový záznam telefonického rozhovoru s postulátorkou procesu blahorečenia sr. M. Katarínou Krištofovou, ktorý bol odvysielaný v Rádiu Lumen, dňa 8. februára 2018.

1. časť:

2. časť: