Literárne pásmo

Zakladateľka matka Alfonza Mária Eppingerová a jej dielo

Boh nám daruje túto chvíľu,
minulosť uzatvára do kruhu.
Včerajšok a dnešok nám oznamujú to,
čo sa udialo pred 156 rokmi!
To, čo napĺňa túto chvíľu,
kladieme modliac sa do Božej večnej dlane
a činnosť sestier naplnených odvahou
a láskou to odkrýva,
keď sú v núdzi Bohom poslané,
keď v posvätených rehoľných šatách
storočiami kráčajú…
A ešte stále kráčajú bok po boku,
pre každú z nich ráno ešte len začína!
Krista Vykupiteľa chcú ďalej niesť,
k ľuďom všetkých čias.
Áno, Kristus – včera – dnes a naveky,
Kristus po celú večnosť!

viac – na stiahnutie