Kríž

Matku Alfonzu Máriu
utrpenie Ježiša tak živo dojíma,
že meditácia o ňom
sa stáva jej najväčšou záľubou.