S Alžbetou ku Kristovi

Spoločenská hra s matkou Alfonzou Máriou

Hra s matkou Alfonzou Máriou nás chce pozvať:
– k lepšiemu poznaniu osobnosti ctihodnej matky Alfonzy Márie
– k nasledovaniu jej života v konaní čností
– k živému spoločenstvu v radosti a dôvere pri samotnej hre.

text – na stiahnutie
obrázok – na stiahnutie