Na cestu novokňazom

Je čas kňazských vysviacok.

Ten, kto chce verne kráčať

v šľapajách bl. Alfonzy Márie

si tento čas mimoriadne cení

a ďakuje za každé kňazské povolanie.

Prečo?

Stála spomienka na kňazské svätenie je novou milosťou

a dodáva kňazovi zakaždým veľa odvahy.“

(bl. Alfonza Mária Eppingerová)

 

Bl. Alfonza Mária hovorí:

 „Najväčšiu milosť, ktorú nám Boh vo svojom utr­pení udelil, je ustanovenie Eucharistie a kňazstvo, vďaka ktorej nám kňazi môžu vysluhovať sviatosti.“

 

Pokračovať v čítaní