Na ceste k blahorečeniu

Cirkev si ctí blahoslavených a svätých ako modely kresťanského života. Blahorečením predstavuje určitého človeka ako príklad kresťanského života pre Cirkev danej krajiny, diecézy a v našom prípade pre naše spoločenstvá vo svete. Kanonizáciou sa rozširuje toto uctievanie na univerzálnu Cirkev. Blahorečením môže byť dotyčná osoba verejne v Cirkvi – najprv miestnej a svätorečením v univerzálnej – aj liturgicky uctievaná. Akt blahorečenia má jednoduchú povahu: diecézny biskup požiada legáta Svätého Otca, kardinála prefekta v rámci Eucharistickej slávnosti o blahorečenie a ten odpovedá na túto prosbu Apoštolským listom – liturgickou formulou vyhlásenia za blahoslaveného.

Pokračovať v čítaní

Príprava blahorečenia

Proces blahorečenia matky Alfonzy Márie Eppingerovej sa dostal do záverečnej fázy.
Po uznaní zázraku na jej príhovor bude definitívnym zavŕšením kauzy slávnostný beatifikačný akt. Ten vykoná prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo Amato v nedeľu 9. septembra 2018 o 14.30 vo francúzskom Štrasburgu, v Katedrále Notre Dame de Strasbourg.

Pokračovať v čítaní

O zázraku

K promulgácii dekrétu o zázraku,
ktorý sa stal na príhovor ctihodnej Božej služobnice Alfonzy Márie Eppingerovej

V tejto rubrike si môžete vypočuť zvukový záznam telefonického rozhovoru s postulátorkou procesu blahorečenia sr. M. Katarínou Krištofovou, ktorý bol odvysielaný v Rádiu Lumen, dňa 8. februára 2018.

1. časť:

2. časť:

Proces ukončený

SESTRA ALFONZA MÁRIA (ALŽBETA) EPPINGEROVÁ

   Zakladateľka sestier Božského Vykupiteľa

   * 9. septembra 1814 v Niederbronne, Francúzsko
+ 31. júla 1867  v Niederbronne, Francúzsko

kompetentná diecéza: Štrasburg
číslo protokolu na Kongregácii pre kauzy svätých: 796

celý článok – tu

Promulgácia dekrétu

Proces blahorečenia matky Alfonzy Márie Eppingerovej

je ukončený

Dňa 16. januára 2018 sa konalo zasadnutie kardinálov a biskupov na Kongregácii pre kauzy svätých, kde sa diskutovalo vo veci zázraku.

Dňa 26. januára 2018 bol pán kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých prijatý na súkromnej audiencii Svätým Otcom Františkom. Počas tejto audiencie Svätý Otec František splnomocnil Kongregáciu, aby vydala dekrét o zázraku, ktorý sa stal na príhovor ctihodnej Božej služobnice Alfonzy Márie Eppingerovej.

Táto správa bola oznámená v Tlačovom stredisku Svätej Stolice dňa 27. januára 2018.

DEO GRATIAS!