Prvé výročie blahorečenia

 

Prvé výročie blahorečenia Alfonzy Márie Eppingerovej sme si pripomenuli 9. septembra 2019. Jej blahorečenie sa slávilo 9. septembra 2018 v Katedrále Notre-Dame v Štrasburgu

Pri tejto príležitosti vám ponúkame zostrih z blahorečenia so slovenským dabingom – video

Reťazec ďakovných sv. omší

Reťazec ďakovných svätých omší
za dar blahorečenia Alfonzy Márie,
všade tam, kde sestry tejto zakladateľky žijú…

Po slávnostnom akte blahorečenia 9. septembra 2018 v katedrále Notre-Dame v Štrasburgu sme hneď na druhý deň slávili ďakovnú svätú omšu za dar blahorečenia v rodisku novej blahoslavenej v Niederbronne v Alsasku za prítomnosti sestier a laikov z celého sveta.

Pokračovať v čítaní

Byť blahoslavení…

Homília kardinála Kurt Kocha

pri ďakovnej svätej omši za blahorečenie Alfonzy Márie Eppingerovej
v kostole Panny Márie Sedembolestnej v Campo Santo Teutonico vo Vatikáne,
29. októbra 2018

Byť blahoslavení, pretože sme Bohom milovaní

Dnešné čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Galaťanom sa skladá iba z dvoch veršov a vo svojej stručnosti je neprekonateľné. Avšak jeho význam nemožno za žiadnu cenu podceniť. Tieto dva verše určujú duchovnú autobiografiu, ktorú Pavol vysvetľuje pred svojimi čitateľmi a vedie ich k svedectvu obrátenia: „S Kristom som pribitý na kríž. Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus.“ (Gal 2, 19b-20a). Tieto slová objasňujú podstatu ako sa stať a byť kresťanom: moje „Ja“, ktoré chce byť autonómnou a sebaistou osobou, musí zomrieť, musí sa pretaviť do novej osoby a byť znovu prijatým do tohto širšieho „Ja“. Kto dovolí, aby sa takéto obrátenie udialo v jeho srdci, stáva sa veriacim, ako Pavol hneď po tom poznamenáva: „Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.“ (Gal 2, 20b).

Pokračovať v čítaní

Homília – ďakovná sv. omša po blahorečení

Ďakovná sv. omša po blahorečení matky Alfonzy Márie
Niederbronn, pondelok 10. septembra 2018

Homília – Mons. Christian KRATZ, pomocný štrasburský biskup

 Milé sestry, milí bratia a sestry, milí priatelia,

sláviť blahorečenie matky Alfonzy Márie znamená sláviť vernosť Boha, ktorý dáva človeku svoju lásku a umožňuje mu, aby na ňu radikálne odpovedal. Rehoľné zasvätenie novej blahoslavenej je silným znamením pre dnešnú Cirkev, a zvlášť pre Cirkev v Alsasku. Sme oslovení a povzbudení jej pokornou veľkodušnosťou a činnosťou Ducha Svätého, ktorý v nej konal cez jej darovanie života Bohu a ľuďom. Dovoľte, aby som pri príležitosti tejto slávnosti krátko pripomenul zmysel zasväteného života. Pokračovať v čítaní

Homília pri slávnosti blahorečenia

Blahorečenie sestry Alfonzy Márie Eppingerovej
(Štrasburg, 9. september 2018)

Drahí bratia a sestry,

Cirkev v Štrasburgu sa dnes teší z toho, že do zoznamu blahoslavených, bola zapísaná jej dcéra, sestra Alfonza Mária Eppingerová a môže ju predstaviť ako vzor evanjeliového života. Vieme, že celá diecézna komunita sa na tento deň pripravovala uvažovaním nad univerzálnym povolaním k svätosti, kladúc si otázku: ako sa dnes možno stať svätým. Slávnostná udalosť blahorečenia je prozreteľnostnou príležitosťou, pretože po 150 rokov od jej smrti, znovu objavuje aktuálnosť posolstva a postavy tejto jedinečnej ženy, ktorá vedela ako vydať živé kresťanské svedectvo a predostrieť hlbokú spiritualitu.

Pokračovať v čítaní