Homília pri slávnosti blahorečenia

Blahorečenie sestry Alfonzy Márie Eppingerovej
(Štrasburg, 9. september 2018)

Drahí bratia a sestry,

Cirkev v Štrasburgu sa dnes teší z toho, že do zoznamu blahoslavených, bola zapísaná jej dcéra, sestra Alfonza Mária Eppingerová a môže ju predstaviť ako vzor evanjeliového života. Vieme, že celá diecézna komunita sa na tento deň pripravovala uvažovaním nad univerzálnym povolaním k svätosti, kladúc si otázku: ako sa dnes možno stať svätým. Slávnostná udalosť blahorečenia je prozreteľnostnou príležitosťou, pretože po 150 rokov od jej smrti, znovu objavuje aktuálnosť posolstva a postavy tejto jedinečnej ženy, ktorá vedela ako vydať živé kresťanské svedectvo a predostrieť hlbokú spiritualitu.

Pokračovať v čítaní

Na ceste k blahorečeniu

Cirkev si ctí blahoslavených a svätých ako modely kresťanského života. Blahorečením predstavuje určitého človeka ako príklad kresťanského života pre Cirkev danej krajiny, diecézy a v našom prípade pre naše spoločenstvá vo svete. Kanonizáciou sa rozširuje toto uctievanie na univerzálnu Cirkev. Blahorečením môže byť dotyčná osoba verejne v Cirkvi – najprv miestnej a svätorečením v univerzálnej – aj liturgicky uctievaná. Akt blahorečenia má jednoduchú povahu: diecézny biskup požiada legáta Svätého Otca, kardinála prefekta v rámci Eucharistickej slávnosti o blahorečenie a ten odpovedá na túto prosbu Apoštolským listom – liturgickou formulou vyhlásenia za blahoslaveného.

Pokračovať v čítaní

Príprava blahorečenia

Proces blahorečenia matky Alfonzy Márie Eppingerovej sa dostal do záverečnej fázy.
Po uznaní zázraku na jej príhovor bude definitívnym zavŕšením kauzy slávnostný beatifikačný akt. Ten vykoná prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo Amato v nedeľu 9. septembra 2018 o 14.30 vo francúzskom Štrasburgu, v Katedrále Notre Dame de Strasbourg.

Pokračovať v čítaní

O zázraku

K promulgácii dekrétu o zázraku,
ktorý sa stal na príhovor ctihodnej Božej služobnice Alfonzy Márie Eppingerovej

V tejto rubrike si môžete vypočuť zvukový záznam telefonického rozhovoru s postulátorkou procesu blahorečenia sr. M. Katarínou Krištofovou, ktorý bol odvysielaný v Rádiu Lumen, dňa 8. februára 2018.

1. časť:

2. časť:

Proces ukončený

SESTRA ALFONZA MÁRIA (ALŽBETA) EPPINGEROVÁ

   Zakladateľka sestier Božského Vykupiteľa

   * 9. septembra 1814 v Niederbronne, Francúzsko
+ 31. júla 1867  v Niederbronne, Francúzsko

kompetentná diecéza: Štrasburg
číslo protokolu na Kongregácii pre kauzy svätých: 796

celý článok – tu